Hygiena

Bazén v ktorom vedieme lekcie plávania, je určený len dojčatám a batoľatám. Voda je upravovaná tak, aby bola chemicky a mikrobiologicky čistá a zároveň šetrná voči najmenším deťom. Čistotu vody zabezpečuje výkon filtra, Dezinfekciu udržiava zariadenie Aseko Aqua – chlórový systém vody. Technológia bazéna je doplnená UV lampou s vnútorným zrkadlením a 95 percentnou odrazivosťou. Chemické hospodárstvo je plne aizované a využíva najmodernejšie technológie na trhu. Samozrejmosťou je každodenné vymieňanie časti vody v bazéne. Tým je zabezpečená najvyššia kvalita vody pre najmenších.

Pravidelné mesačné rozbory vody nám zabezpečuje akreditované pracovisko - Výskumný ústav vodného hospodárstva - národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.

V bazéne je voda ohrievaná na cca 32°C. Aby sme zabezpečili úplnú nezávadnosť vody, čistíme ju aj ozónom.

Samozrejmé sú sociálne zariadenia a šatne. K dispozícii je aklimatizačná miestnosť, ktorá  slúži deťom na oddych po lekcii, na dosušenie (k dispozícii sú fény) i na jedenie, aby dieťatko odchádzalo spokojné a s príjemným pocitom z celého pobytu u nás.